Voorwaarden berging

NB. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de berging van boten van leden van de vereniging.

De schipper:

 • (kleine berging) zorgt voor degelijke bokken die een week voor de berging klaar staan achter de loods
 • is tijdig aanwezig op de dag van de berging (planning volgt)
 • volgt de aanwijzingen van de bergingsploeg op
 • houdt zich aan de voorschriften die bij de kantine zijn aangeplakt
 • vrijwaart de vereniging van aansprakelijkheid tijdens of na het hijsen en het vervoer van de boot
 • aanvaardt aansprakelijkheid voor alle schade (financieel en materieel) als gevolg van een onjuiste opgave
 • heeft tevens kennis genomen van onderstaande informatie:
  • Laat ivm de veiligheid kinderen en huisdieren thuis
  • De indeling wordt gemaakt volgens de regel: wie het eerst komt, die het eerst maalt
  • Te laat ingeleverde of onvolledige formulieren kunnen worden geweigerd
  • Er mogen geen gasflessen aan boord blijven van boten die gestald zijn op het winterterrein. Deze kunnen niet bewaard worden op het verenigingsterrein
  • Er wordt ook een planning gemaakt voor het afspuiten mbv de hogedrukspuit van de vereniging