Ligplaatsen

Onze haven is uitgebreid richting de kern van De Lier. Daar liggen nu nieuwe drijvende steigers. Deze bewegen mee met de waterstanden en zijn voorzien van stevige kikkers om onze boten veilig aan te leggen. Water- en stroompalen staan aan de walkant.

Er zijn volop ontwikkelingen rondom onze haven vanwege de aanleg van de Oostelijke Randweg en de Oosterbrug. Dit is een langdurig proces. Over enkele jaren hopen we dat ook het bestaande gedeelte van onze jachthaven voorzien is van drijvende steigers en dat ons winterterrein dan duurzaam en toekomstbestendig is ingericht.

Hieronder de havenindeling bijgewerkt oktober2022.

 

Oude haven:

 

Nieuwe haven:

Passanten

We hebben momenteel 75 ligplaatsen in het water voor onze leden en er bestaat een wachtlijst. In de zomer zijn er een aantal leden, die voor langere tijd uitvaren. Daardoor is er beperkt plaats voor zomerpassanten. Als u daar gebruik van wilt maken kunt u zich melden bij onze havenmeester.

In de winter hebben we in het water volop plek voor winterpassanten. Wilt u gebruik maken van onze trailerhelling? Daarvoor kunt u hellinglid worden. Voor alle tarieven en mogelijkheden zie de tarievenpagina.