Inschrijving wachtlijst voor lidmaatschap en ligplaats 

Update september 2023

 

Geachte Lezer, 

Op deze pagina kunt u aangeven lid te willen worden van Watersportvereniging Westland en een ligplaats voor uw boot in onze haven toegewezen te willen krijgen. 

Wij wijzen u er (wellicht ten overvloede) op dat wij een beperkt aantal ligplaatsen beschikbaar, daarom werken wij met een wachtlijst. De administratiekosten verbonden aan deze inschrijving op de wachtlijst bedragen eenmalig 50 euro, welke in mindering gebracht worden op inschrijving bij toekenning van de ligplaats. Deze administratiekosten zijn niet restitueerbaar. Bij uw inschrijving op de wachtlijst verklaart u deze kosten te hebben betaald. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden staat u ook niet op de wachtlijst.

Graag nodigen we u ook uit om deze website nader te bekijken om kennis te nemen van het reilen en zeilen van onze vereniging. Daarbij wijzen wij erop dat u hier de spelregels, statuten, reglementen en de kosten kunt vinden. 

Algemene regel van WSV Westland is, dat de leden van de vereniging bijdragen aan in het in goede staat houden van de haven, het terrein en de gebouwen. We rekenen op uw betrokkenheid als vrijwilliger. Als lid van de vereniging verwachten wij u tenminste een halve dag per jaar voor werkzaamheden en een zaterdagmiddag per jaar voor het draaien van een kantinedienst.  

Na ontvangst van het inschrijfformulier komt u op de wachtlijst te staan voor hellingplus lid (u krijgt een plekje op de kant met uw boot op een eigen trailer) of water lid (hierbij ligt u aan een steiger in het water).

Wij hopen op een betrokken lidmaatschap en nadere kennismaking tijdens een van de verenigingsactiviteiten of op een zaterdagmiddag in de kantine. 

 

Zie onder het inschrijfformulier. 

 

 

Met vriendelijke groet, Havenmeester WSVW in De Lier.